+31 88 5056262 info@parxtra.com

Hoe werkt de ParXtra booster?

De ParXtra booster zendt akoestische energie uit. Dit zijn geluidsgolven met een zeer hoge frequentie, die ver boven het niveau ligt dat voor mens en dier hoorbaar is. Deze akoestische energie versterkt het licht dat op de plant valt. Het gaat hierbij om natuurlijk licht, al dan niet in combinatie met kunstlicht, zoals AGRO LED tubes, SON-T lampen, ledlampen of andere groeilampen.

Binnen het lichtspectrum dat van belang is voor de plant, kan de ParXtra booster meerdere frequenties stimuleren. In de basisuitvoering stimuleert de ParXtra booster vier lichtfrequenties die belangrijk zijn voor de plantgroei. Elk van deze frequenties kunt u aan- of uitzetten, waardoor u de ontwikkeling van de plant gericht kunt sturen.

Het beste is om de ParXtra booster boven het gewas op te hangen (1-3 meter), maar het is ook mogelijk om de ParXtra booster tussen het gewas te plaatsen. De ParXtra booster wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. De ParXtra booster verbruikt ongeveer 3 Watt stroom en gemiddeld wordt er één ParXtra booster geplaatst per 50 m2. Het benodigde aantal ParXtra boosters is echter ook afhankelijk van het gewas.

Met welk doel kunt u de ParXtra booster inzetten?

Productie verhogen
Energie besparen
Planten sneller bewortelen
Planten remmen

In welke teelten kan de ParXtra booster worden toegepast?

U kunt de ParXtra booster zowel in de kas als buiten gebruiken. Buiten kan het apparaat worden uitgevoerd met een zonnecel, die de booster voorziet van de benodigde stroom.

De ParXtra booster kan worden toegepast in de teelt van potplanten, snijbloemen, groenten en fruit. Daarnaast kan de booster ook prima worden ingezet in de landbouw, akkerbouw en bosbouw. Ook bij de productie van jonge planten van stek, zaad en weefselkweek kan de ParXtra booster goed worden ingezet.